Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren: herken de onderliggende hulpvraag

In klas- en speeltijdsituaties kan moeilijk gedrag voor grote uitdagingen zorgen. Als leerkracht of begeleider is het dan vaak een hele opdracht om werkzame antwoorden te vinden. Eén van de belangrijkste redenen waarom moeilijk gedrag zich blijft herhalen is dat we het minder vaak ontrafelen als een verborgen hulpvraag. Een zorgvraag die zich op een vreemde, onduidelijke en lastige manier kenbaar maakt.

Renée Slegers, leerlingenbegeleidster bij Talentenschool Turnhout, volgde eerder dit jaar deze vorming. “Toen ik deze vorming zag, sprak het me meteen aan,” vertelt ze. “Het is een problematiek waar mijn collega’s en ik wel vaker op botsen en waar we niet altijd een pasklaar antwoord op hebben. Het is niet altijd gemakkelijk om te weten met welke blik je naar de situatie moet kijken, wat erachter schuilgaat, of wat de oorzaak is.”

Preventief en ondersteunend

Met de vorming rond moeilijk gedrag wil lesgever Katelijne Van Lommel leerkrachten, begeleiders en bij uitbreiding iedereen die met kinderen en jongeren werkt, de nodige pedagogische inzichten geven en vaardigheden aanleren om op een preventieve en ondersteunende manier te reageren op moeilijk gedrag.

Het is niet altijd gemakkelijk om te weten met welke blik je naar de situatie moet kijken, wat erachter schuilgaat, of wat de oorzaak is.

Stapsgewijs maakt Katelijne je vertrouwd met de taal van moeilijk gedrag. Je leert het verhaal erachter ontrafelen en de hulpvraag die erin vervat zit herkennen. Dat doet ze aan de hand van heel concrete voorbeelden en vanuit haar eigen ervaring in onderwijs.

Heel concreet en herkenbaar

“Tijdens de vorming mocht iedereen zelf casussen aanbrengen. Dat maakte het allemaal heel concreet en herkenbaar,” vertelt Renée. “Er kwamen ook heel uiteenlopende situaties aan bod, van het kleuteronderwijs tot jongeren in het hoger secundair. De theorie die erachter zit, kregen we ook heel stapsgewijs en was door de link met de casus telkens heel concreet en toepasbaar. Het zette ons ook aan om out of the box te denken. Bovendien was het op die manier gemakkelijker om dit te vertalen naar mijn collega’s en hen ook warm te maken voor deze opleiding,” legt Renée uit.

“Katelijne is een heel aangename lesgeefster. Haar enthousiasme en warme uitstraling geven je snel het vertrouwen om je eigen casus te delen met de groep. Ik vond het een heel boeiende vorming en mijn enthousiasme was blijkbaar ook aanstekelijk, want ondertussen heeft de directie van onze school beslist om deze opleiding aan te bieden aan iedereen die daar interesse voor heeft,” voegt Renée nog toe.

Gerelateerde berichten

Vol vertrouwen aan de slag met ijsbergdidactiek

Vol vertrouwen aan de slag met ijsbergdidactiek

Bij Fluxusacademie kan je terecht voor inhoudelijke én beleidsondersteunende vormingen rond de ijsbergdidactiek. Onze lesgevers ondersteunen leerkrachten en professionals die leerlingen willen begeleiden in goed wiskundeonderwijs. Ze delen graag hun zorgvuldig opgebouwde kennis en expertise bij het implementeren van de ijsbergdidactiek.
Verder lezen