Onze mensen

De lesgevers bij Fluxusacademie zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied. Het zijn vormers en ervaringsexperten die met veel passie hun kennis met je delen. De meesten staan al jaren met beide voeten in het werkveld.

Maak kennis met ons team.

Onze mensen

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen heeft als vormer, trainer, begeleider een passie voor mensen en samenwerken.

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen coördineert Fluxusacademie, met een groot hart voor onderwijs, mensen en samenwerken. Doorheen haar professionele loopbaan als docent, vormer, trainer, (proces)begeleider specialiseerde ze zich in teamdynamieken en leiderschap. Ze legt daarbij de focus op verbindend werken en begeleidt teams naar een visiegedreven organisatieontwikkeling. Ze gaat steeds op zoek naar het evenwicht tussen pedagogisch denken en samen (onder)zoeken en creëren, uitdagingen ombuigen tot mogelijkheden.

Katrien is sociaal pedagoog van opleiding en werkte 15 jaar in het hoger onderwijs. Daarnaast bouwde ze jaren ervaring op in non profit, social profit en onderwijs. Ze coördineerde onder meer gedurende 4 jaren de inhoudelijke bijdrage van Tenz aan het Warme Scholenproject.

Sinds 2020 bundelt Katrien haar ervaringen in de functie van coördinator van Fluxusacademie. Daarnaast begeleidt ze ook trajecten schoolontwikkeling.

 • Opleiding: sociaal pedagoog en leerkracht
 • Werkgebied: ervaring in onderwijs, vorming, sociaal werk
 • Focus: teamwerking, leiderschap, schoolontwikkeling
 • Geniet van: de energie van teams
katrienvergauwen@scholengroepfluxus.be
Mail me
Onze mensen

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

 • Opleiding: leerkracht
 • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
 • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
 • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me
Onze mensen

Wibe Masureel

Wibe Masureel leidt de administratie van Fluxusacademie in goede banen.

Wibe Masureel

Wibe Masureel is een bezige bij met een eindeloze passie voor taal. Ze werkt als officemanager, taaltrainer en vertaler (NL-FR-ENG-SP) en heeft ondertussen meer dan 25 jaar ervaring.

Bij Fluxusacademie leidt Wibe de administratie in al zijn facetten in goede banen.

 • Admnistratieve duizendpoot
 • Passie voor taal
 • Meer dan 20 jaar ervaring
Mail me
Onze mensen

Bieke De Loore

Bieke De Loore staat in voor de communicatie en promotie en werkt als lesgever rond spreekdurf, Frans en drama.

Bieke De Loore

Bieke is leerkracht Frans en Spaans, schrijfster en drama coach. Ze ontfermt zich met haar schrijversblik over een belangrijk deel van de communicatie en promotie van Fluxusacademie. Verder en dankzij haar ervaring in het secundair en volwassenen onderwijs, houdt ze zich ook bezig met het verder uitdenken en vormgeven van het aanbod van Fluxusacademie voor deze twee doelgroepen.

Met haar bedrijfje THEATrAAL gaat Bieke naar scholen om workshops en lessenreeksen Frans of Nederlands drama te geven. Op die manier ondersteunt ze lagere en middelbare scholen voor Frans en muzische vorming.

Ze gelooft heel erg in de kracht van positiviteit, motivatie en zelfvertrouwen. Het is haar overtuiging dat je daarmee leerlingen enorm ver kan brengen. "Durven is kunnen" is haar motto en spreekdurf bevorderen is één van de grote troeven van haar workshops en vormingen.

De ervaringen die ze opdeed in het onderwijs en via THEATrAAL neemt ze mee als lesgever bij Fluxusacademie.

 • Motto = Durven is kunnen!
 • Opleiding: Master in de Franse en Spaanse taal-en letterkunde
 • Geniet van kinderen en jongeren in hun kracht te zetten, hen te doen durven en hen te zien stralen
 • Houdt van mooie zinnen die goed klinken
biekedeloore@scholengroepfluxus.be
Mail me
Onze mensen

Katelijne Van Lommel

Katelijne Van Lommel begeleidt vormingen en trajecten rond communicatie en verfijnde pedagogiek.

Katelijne Van Lommel

Katelijne is als kinder- en jeugdpsychologe gespecialiseerd in moeilijk gedrag en (meervoudige) kinderpsychiatrische problematieken. Naast haar eigen praktijk, is ze ook actief in het onderwijs, zowel in het buitengewoon, het gewoon als het hoger onderwijs.

Bij Fluxusacademie geeft Katelijne vormingen en begeleidt ze pedagogische trajecten in verfijnde pedagogiek en contact-communicatie met kinderen, jongeren en hun ouders.

 • Opleiding: kinder- en jeugdpsychologe
 • Werkgebied: moeilijk gedrag en (meervoudige) kinderpsychiatrische problematieken
 • Focus: verfijnde pedagogiek en contact-communicatie
info@katelijnevanlommel.be
Mail me
Onze mensen

Hilde Thys

Hilde Thys begeleidt opleidingen rond kernkwadranten, verbindend communiceren en zelfzorg.

Hilde Thys

Hilde Thys is een gepassioneerde leerkracht in het Buitengewoon Onderwijs. Ze begeleidt al 20 jaar kinderen met ASS, een erg jonge ontwikkelingsleeftijd en gedragsproblemen. Hilde zoekt steeds naar wat er achter het gedrag zit. Ze slaagt er telkens in om de nodige rust te creëren voor de kinderen in haar klas.
Een andere passie van Hilde is Intuïtieve Ontwikkeling. Hoe kan je verbinding creëren tussen hoofd (denken), hart (voelen) en buik (doen)?
Bij Fluxusacademie begeleidt Hilde vormingen rond verbindende communicatie en kernkwadranten. Ze ontwikkelde een traject rond verbinding vanuit innerlijk leiderschap.

 • • Opleidingen: Kleuteronderwijs, Banaba Buitengewoon Onderwijs, Banaba Educatieve benadering van personen met ASS, Intuïtieve Ontwikkeling, Verbindende Communicatie
 • • Werkgebied: Buitengewoon Onderwijs
 • • Focus: verbindende communicatie, kernkwadranten, innerlijk leiderschap
 • • Geniet van: open communicatie, verbinding en out of the box-denken
hildethys@skynet.be
Mail me
Onze mensen

Hilde Raets

Hilde Raets inspireert op vlak van open en waarderend met elkaar spreken, nieuwe autoriteit en leiderschap.

Hilde Raets

Hilde bouwde jarenlange ervaring op in onderwijs en vormingswerk. Momenteel is ze directeur in het Daltonatheneum in Westerlo. Het Daltononderwijs vertrekt vanuit 3 pijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Drie zaken die Hilde niet alleen belangrijk acht bij leerlingen, maar ook op een inspirerende manier probeert binnen te brengen in de teams waarin ze werkt.

Hilde is klinisch orthopedagoge van opleiding met 17 jaren ervaring binnen het hoger en secundair onderwijs.
Bij Fluxusacademie geeft Hilde vormingen en begeleidt ze pedagogische trajecten rond omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren. Dit begrijpen vanuit de emotionele ontwikkeling en aanpakken vanuit nieuwe autoriteit, staat hierbij centraal.

Open en waarderend met elkaar in verbinding gaan, is de beste bodem om het samen leren en samen leven op een school waar te maken. Daarbij ook duidelijke regels en grenzen afspreken, zorgt voor de veiligheid die iedereen nodig heeft. Hilde streeft ernaar een leergemeenschap te creëren waarin leerlingen, het volledige team, ouders en externen worden meegenomen.

 • Opleiding: Master pedagogische wetenschappen + lerarenopleiding + coach
 • Werkgebieden: onderwijs en zorg
 • Focus: nieuwe autoriteit, open feedbackcultuur, verbindend spreken, inspirerend leiderschap
hilde.raets@hetleerlabo.be
Mail me
Onze mensen

Liesbeth Daneels

Liesbeth Daneels begeleidt schoolteams in de trajecten rond ‘Samen School Maken’.

Liesbeth Daneels

Liesbeth Daneels is directrice in basisschool Locomotiefje in Beerse. Ze is kleuterleidster van opleiding en volgde daarna nog een voortgezette opleiding lager onderwijs. Ze stond 8 jaar zelf voor de klas voor ze in 2012 de overstap maakte naar directie. Het is vanuit die functie dat Liesbeth in contact kwam met Fluxusacademie. Samen met een kernteam van leerkrachten uit haar school volgde ze een traject ‘Samen School Maken’. Dat zette heel wat in beweging voor Liesbeth en haar team, en ze raakte geïnspireerd door veranderprocessen en de kracht van verbindende communicatie. Als ervaringsdeskundige inspireert ze nu andere schoolteams begeleidt ze zelf ‘Samen School Maken’-trajecten.

 • Opleiding: kleuteronderwijs + voortgezette opleiding lager onderwijs + directiecursus
 • Werkgebied: 8 jaar voor de klas, 10 jaar directeur (in 2 verschillende scholen)
 • Focus: mensgericht en gedeeld leiderschap, leer-en werkplezier voor leerlingen en leerkrachten
 • Geniet van: verandering realiseren binnen een team (hoe klein ook)
directie@locomotiefje.be
Mail me
Onze mensen

Nathalie Suy

Nathalie Suy begeleidt schoolteams in de trajecten ‘Samen School Maken’.

Nathalie Suy

Nathalie Suy is directeur in basisschool Willem Tell in Olen. Ze is van opleiding leerkracht lager onderwijs en na 12 jaar voor de klas te staan, werd ze in 2016 directeur. Nathalie geniet ervan om samen met teams te werken aan een gemeenschappelijk doel, goed onderwijs, en dit in een omgeving waar op een gelijkwaardige manier kan samengewerkt worden. Een omgeving waarin betrokkenheid gestimuleerd wordt en waarin iedereen zich veilig voelt om te denken en te doen.
Vanuit haar ervaring als directeur begeleidt ze mee het traject ‘Samen School Maken’.

 • Opleiding: bachelor lager onderwijs + cursus directie
 • Werkgebied: 12 jaar onderwijzer lager onderwijs en sinds 2016 directeur
 • Focus: mensgericht en gedeeld leiderschap
 • Geniet van: de energie in teams te voelen stromen, mensen inspireren en laten groeien
directie@bs-willemtell.com
Mail me
Onze mensen

Dominique Carette

Dominique Carette begeleidt teams bij verbindend communiceren en veranderingsprocessen.

Dominique Carette

Dominique is naast begeleider bij Fluxusacademie ook directrice in een basisschool. Ze volgde een opleiding leerkracht lager onderwijs waarna ze ervaring opbouwde als klasleerkracht en zorgcoördinator. Sinds 2016 is ze directrice. ‘Samen school maken’ vormt al doorheen heel haar professionele loopbaan een rode draad. Zo implementeerde zij samen met haar schoolteam Teamteaching in hun hele schoolorganisatie tijdens een Warme Scholenproject. De Teamteaching-clusterwerking baseert zich op een gedeeld leiderschap binnen het schoolteam. Vanuit deze invalshoek bouwde Dominique ervaring op in het begeleiden van veranderingsprocessen op school. Daarbij vormt verbindend communiceren steeds de sleutel tot succes.

Bij Fluxusacademie deelt Dominique haar kennis als ervaringsdeskundige en begeleidt ze andere teams bij verbindend communiceren en veranderingsprocessen.

 • Opleiding: Onderwijzeres, Directie en Kindercoach
 • Werkgebied: Ervaring in onderwijs
 • Focus: Teamwerking, schoolontwikkeling en veranderingstrajecten
 • Geniet van: Samen in beweging (blijven) gaan
directie@desmiskens.be
Mail me
Onze mensen

Bert Cordeel

Bert Cordeel helpt je de juiste mix vinden tussen leren en bewegen.

Bert Cordeel

Bert Cordeel helpt je de juiste mix vinden tussen leren en bewegen. Met zijn jarenlange ervaring als leerkracht lichamelijke opvoeding en Functional trainer steekt hij moeiteloos elke leeractiviteit in een actief jasje. Zijn doel: iedereen laten proeven van de vele voordelen van beweging om zo het sedentaire gedrag van zowel kinderen als volwassenen aan te pakken.

Bij Fluxusacademie begeleidt Bert vormingen rond bewegingsdidactiek en groepsdynamiek.

 • Opleiding: leerkracht lichamelijke opvoeding en functional trainer
 • Werkgebied: ervaring in het onderwijs en physical coaching
 • Focus: actief leren, bewegingscultuur en groepsdynamica
 • Geniet van: het enthousiasme van kinderen en het verkrijgen van nieuwe inzichten
bertcordeel4@hotmail.com
Mail me
Onze mensen

Kim Van Ammel

Kim Van Ammel begeleidt vormingen en trajecten rond taaleducatie.

Kim Van Ammel

Kim Van Ammel is onderwijskundige en werkte van 2017 tot 2021 aan een doctoraat over begrijpend lezen in het secundair onderwijs, met Hilde Van Keer als promotor. In haar onderzoek legde Kim de focus op het in kaart brengen en het bevorderen van de leesmotivatie, het leesstrategiegebruik en het leesbegrip van leerlingen. Op dit moment is Kim aan de slag als stafmedewerker Edusprong binnen GO! CVO EduKempen.

Bij Fluxusacademie begeleidt Kim de vorming en het traject rond begrijpend lezen (in secundair onderwijs).

 • opleiding: pedagoog en leerkracht
 • werkgebied: ervaring in onderwijsbeleid en onderzoek
 • focus: leesvaardigheid
 • geniet van: blijven leren en ontwikkelen
kim.vanammel@edukempen.be
Mail me