We brengen theorie en praktijk graag met elkaar in contact binnen Fluxusacademie: (wetenschappelijke) inzichten krijgen betekenis door de vertaalslag naar de eigen onderwijspraktijk. Onder de pijler Samen Leren vind je opleidingen en vormingen die je pedagogisch-didactische handvatten aanreiken om jou als leerkracht te ondersteunen in je onderwijsopdracht, rechtstreeks toepasbaar en praktijkgericht.