Onze visie

Fluxusacademie biedt opleidingen, vormingen en trajecten die de gehele werking van een school versterken: van de individuele leerkracht die op zoek is naar extra ondersteuning in de dagelijkse onderwijspraktijk tot langlopende projecten die zich richten op de hele schoolcultuur en -structuur. Welke opleiding of welk traject je ook volgt, het vertrekpunt is altijd hetzelfde: de kracht, de expertise en de mogelijkheden die al aanwezig zijn binnen het onderwijsteam en de school. Van daaruit bouwen we verder.

Die expertise is ook wat onze lesgevers uitdragen. Het zijn stuk voor stuk ervaringsdeskundigen die hun opgebouwde expertise graag delen. Ze zijn niet de experten die even binnenkomen en vertellen hoe het moet, maar ze gaan samen met leerkrachten en kernteams aan de slag met de aanwezige kennis en mogelijkheden om zo te groeien naar een sterkere school en een hechter onderwijsteam. Maak kennis met onze lesgevers.

Fluxusacademie richt zich op 3 belangrijke pijlers binnen de schoolomgeving: schoolontwikkeling, samen leren en samen leven. Op die manier zetten we in op alle elementen binnen het ROK.

Over Fluxusacademie

Fluxusacademie ondersteunt en versterkt onderwijsprofessionals met opleidingen, vormingen en langlopende trajecten. We geloven en vertrouwen in de expertise, ervaringen en knowhow van leerkrachten en onderwijsteams en willen daarop verder bouwen. Tegelijk bieden we hen nieuwe inzichten en reiken we nieuwe werkmethodes aan. Deze vertalen we heel concreet naar hun eigen school- en klascontext. Zo bouwen we samen aan goed, warm onderwijs voor onze kinderen en jongeren.

“Leerkrachten zijn de meest waardevolle bron van ideeën, inzichten, praktijken… over onderwijs.”

Visiegedreven

Een helder geformuleerde visie laat je toe om eigen (gedurfde) keuzes te maken, de dagelijkse praktijk hieraan af te toetsen en te evalueren, en een sterk en gedragen beleid uit te werken. Visiegedreven werken betekent dat je als school helder formuleert waar je voor staat en dat ook uitdraagt. Fluxusacademie wil onderwijsteams ondersteunen om die visie te formuleren en vorm te geven.

“Teams die vertrekken vanuit een gedeelde bedoeling, vinden aansluiting bij de zin en betekenis van de job.” –  Wouter Hart in Verdraaide organisaties

Verbinding

Vind de connectie met je leerlingen, je collega’s, en iedereen die betrokken is bij de school. Maar ook met de leerstof, het onderwijzen en leraarschap op zich. Zorg dat leerkrachten zich verbonden voelen en trots om deel uit te maken van een team dat dagelijks het beste naar boven wil halen bij kinderen en jongeren. Fluxusacademie wil leerkrachten en onderwijsteams ondersteunen om die verbinding te vinden, zowel in de klas als algemeen binnen de school.

“Samen is beter.” – Simon Sinek

Interne expertise

Fluxusacademie reikt leerkrachten en onderwijsteams inzichten aan en wil hen zo inspireren en versterken. Onze opleidingen en trajecten moedigen steeds aan om ideeën, kaders en modellen eigen betekenis en zin te geven. Leerkrachten en onderwijsteams brengen bovendien heel wat eigen expertise en ‘wijsheid’ in. We stimuleren hen om bewust keuzes te maken,  in en binnen de (nieuwe) kaders die rond onderwijs ontwikkeld worden. Zo behouden ze eigenaarschap in hun job. Want hoe evidence based een onderwijsmodel ook is, het wordt pas zinvol als het het invulling krijgt in de concrete context van de school.

“Als ons eigenaarschap ons werkelijk interesseert, dan hebben we vooral veel moed nodig, denk ik. We zullen ons moeten bevrijden van de dwangbuis waar we in worden gezet, ongeacht de goede bedoeling van de overheid en de samenleving.” – Ilse Geerinck