Vermenigvuldigen en delen implementeren in het lager onderwijs (L2-L6)

Inhoud

In deze vorming leer je hoe je op een heel praktische manier aan de slag kan gaan met de domeinen vermenigvuldigen en delen binnen het model van het ijsbergrekenen. Je krijgt inzicht in de opbouw en didactiek van het vermenigvuldigen en delen van natuurlijke getallen over de verschillende leerjaren van het lager onderwijs heen (L2 t/m L6) en je leert hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt in die domeinen. Je krijgt heel wat handige tips en voorbeelden aangereikt en gaat zelf aan de slag met praktische oefeningen zodat je daarna meteen op weg kan.

Thema’s van de vorming

 • Je maakt kennis met de leerlijn en opbouw van de domeinen vermenigvuldigen en delen in het lager onderwijs
 • Je krijgt zicht op de rekenontwikkeling van kinderen en cruciale leerdoelen.
 • Je krijgt tips voor een goede aanpak en didactische opbouw van belangrijke concepten.
 • Je leert aandacht te hebben voor belangrijke randvoorwaarden bij het implementeren zoals sterke instructie en aandacht voor processen automatiseren & memoriseren

Doelgroep

Deze vorming is gericht op individuele deelnemers die inhoudelijk meer kennis willen over de ijsbergdidactiek maar die niet met een specifieke doelgroep werken: zorgleerkrachten, therapeuten of wie inhoudelijk gesterkt wil worden bij het ondersteunen van leerkrachten.

Praktisch

HUB Mol
Dinsdag 20 dec 2022
9u30-15u30
€ 130 - gratis voor Fluxus scholengroep
Lesgever

Annelies Leynen

Annelies Leynen geeft vormingen rond ijsbergdidactiek.

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van opleiding met een brede waaier aan ervaring. Ze bouwde haar expertise dan ook op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Zo werkte ze in het verleden in zowel het buitengewoon als het gewoon onderwijs, was ze teamcoördinator en heeft ze ervaring als directeur.

Sinds een aantal jaren is Annelies actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In die functie ondersteunt ze schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde. Die ervaring en expertise stelt Annelies nu ook ten dienste als trainer bij Fluxusacademie.

 • Opleiding: logopedist en leerkracht
 • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching en vorming
 • Focus: ijsbergdidactiek, beleidsondersteuning
 • Geniet van: samen bouwen aan onderwijskwaliteit
anneliesleynen@scholengroepfluxus.be
Mail me
Lesgever

An Verborgt

An Verborgt begeleidt vormingen ijsbergdidactiek.

An Verborgt

An Verborgt is orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs met een passie voor kwaliteitsvol onderwijs. Ze heeft een ruime ervaring in het coachen van teams en het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise in emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor het ontwikkelingsleerproces van het kind en de impact die leerkrachten en hun begeleidingsstijl daarbij hebben.

Sinds een aantal jaren is An ook actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Door haar holistische kijk op ontwikkeling ondersteunt ze leerkrachten en onderwijsteam bij het implementeren van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

 • opleiding: orthopedagoge
 • werkgebied: ervaring in (buitengewoon) onderwijs, vorming en coaching
 • focus: ijsbergdidactiek, beleidsondersteuning, specifieke onderwijsbehoeften
 • geniet van: mensen inspireren, kwaliteitsvol onderwijs
anverborgt@scholengroepfluxus.be
Mail me

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

De lesgever legt de leerlijn en de opbouw van het ijsbergrekenen helder uit. Het is waardevol dat de theorie meteen gekaderd wordt in de praktijk en je als leerkracht zelf leert handelen en verwoorden.

Zoë Soentjens
Leerkracht lager onderwijs, de 3Master, Herentals

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem