Fluxusacademie biedt een breed gamma aan vormingen om de ijsbergdidactiek op een gedragen en kwaliteitsvolle manier te implementeren in jouw school.
Onze lesgevers delen hun jarenlange expertise binnen de ontwikkeling van de didactiek en de uitrol ervan in de klas en op school.

Na elke vorming ga je naar huis met praktische tips en ondersteunende materialen om de verworven inzichten toe te passen.

Inhoudelijke vormingen
Laat je onderdompelen in de leerlijn, inhouden en didactiek van het ijsbergrekenen.
We bieden vormingen per niveau voor leerkrachten die aan de slag willen gaan met een specifieke doelgroep. Daarnaast organiseren we ook algemene inhoudelijke vormingen voor professionals binnen en buiten de school die niveau-overschrijdend de ijsbergdidactiek willen toepassen.

Beleidsondersteunende vormingen
Hierin behandelen we thema’s die je nodigt hebt om de ijsbergdidactiek op een duurzame, visiegedreven en kwaliteitsvolle manier te implementeren op schoolniveau.

Heb je toch nog vragen bij het selecteren van de geschikte vormingen voor jezelf of jouw school? Neem contact op met Leen Bollen.