Planmatig en kwaliteitsvol implementeren van de ijsbergdidactiek in BaO

Inhoud

In deze vorming bekijk je als onderwijsteam hoe je met de ijsbergdidactiek aan de slag kan binnen jouw specifieke schoolcontext en sta je stil bij de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs in jouw school.

Je bekijkt samen hoe je een gedragen en doeltreffend onderwijskundig beleid kan voeren. Je brengt daarnaast de randvoorwaarden en valkuilen van het implementatieproces (bv. het spanningsveld tussen de didactiek/leerlijn en de methode, het materieel beleid, enz.) in kaart, specifiek voor jouw schoolcontext. Onze lesgevers delen daarbij graag hun ruime ervaring met de implementatie van de ijsbergdidactiek in het gewone basisonderwijs. Ze reiken je bovendien heel wat praktische tips en inspirerende voorbeelden aan en zetten je op weg naar een implementatieplan op maat van jouw school.

Thema’s van de vorming

 • Visiegedreven werken: vanuit een gemeenschappelijke visie op wiskundeonderwijs geef je vorm aan een gedragen implementatieproces.
 • Je krijgt zicht op de verschillende mogelijke opties voor het implementeren en hun bijhorende gevolgen.
 • Je maakt kennis met belangrijke thema’s, aspecten en gevolgen wanneer je start met de implementatie van de ijsbergdidactiek.
 • Je geeft een aanzet voor een implementatieplan op maat van je eigen school, gelinkt aan de rubrieken van het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Doelgroep

Deze vorming is gericht op kernteams (directie - zorgcoördinator - vertegenwoordiger kleuteronderwijs - vertegenwoordiger lager onderwijs) die de implementatie van het ijsbergrekenen weloverwogen willen vormgeven op basis van schoolgedragen beleidskeuzes.

Praktisch

HUB Zenit Turnhout (Talententschool Campus Zenit, De Merodelei 220, 2300 Turnhout)
Maandag 12 sep 2022
9u30 - 12u30
€ 160 per kernteam - gratis voor Fluxus scholengroep
Lesgever

Annelies Leynen

Annelies Leynen geeft vormingen rond ijsbergdidactiek.

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van opleiding met een brede waaier aan ervaring. Ze bouwde haar expertise dan ook op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Zo werkte ze in het verleden in zowel het buitengewoon als het gewoon onderwijs, was ze teamcoördinator en heeft ze ervaring als directeur.

Sinds een aantal jaren is Annelies actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In die functie ondersteunt ze schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde. Die ervaring en expertise stelt Annelies nu ook ten dienste als trainer bij Fluxusacademie.

 • Opleiding: logopedist en leerkracht
 • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching en vorming
 • Focus: ijsbergdidactiek, beleidsondersteuning
 • Geniet van: samen bouwen aan onderwijskwaliteit
anneliesleynen@scholengroepfluxus.be
Mail me
Lesgever

An Verborgt

An Verborgt begeleidt vormingen ijsbergdidactiek.

An Verborgt

An Verborgt is orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs met een passie voor kwaliteitsvol onderwijs. Ze heeft een ruime ervaring in het coachen van teams en het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise in emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor het ontwikkelingsleerproces van het kind en de impact die leerkrachten en hun begeleidingsstijl daarbij hebben.

Sinds een aantal jaren is An ook actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Door haar holistische kijk op ontwikkeling ondersteunt ze leerkrachten en onderwijsteam bij het implementeren van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

 • opleiding: orthopedagoge
 • werkgebied: ervaring in (buitengewoon) onderwijs, vorming en coaching
 • focus: ijsbergdidactiek, beleidsondersteuning, specifieke onderwijsbehoeften
 • geniet van: mensen inspireren, kwaliteitsvol onderwijs
anverborgt@scholengroepfluxus.be
Mail me

Elke keer weer fijn om jouw enthousiaste duidelijke info te mogen beleven. Ik heb vandaag een heleboel tips, theorie en materialen voor K3 mogen ontdekken.
Dankjewel voor de jarenlange begeleiding van zoveel warme kleuterjuffen.

Ils Prinsen
kleuterleerkracht

Heel verhelderend! Helpt zeker om verder aan de slag te gaan in de klaspraktijk!

Amber Gaublomme

Leuk gebracht, veel ideetjes, praktische oefeningen, zelf kunnen spelen met de spelletjes en een hele bundel aan informatie en materiaal om te gebruiken. Top!

Claudia Fiedorowicz

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem