Nieuwe Autoriteit: een praktisch bruikbaar kader – secundair onderwijs

Inhoud

Veel leerkrachten en scholen zijn op zoek naar een efficiënte en haalbare aanpak van moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren, ouders én collega's.

Nieuwe Autoriteit is daarbij een basishouding die opvoeders houvast kan geven en concrete tools aanreikt in het omgaan met probleemgedrag, zonder in onmacht of escalatie terecht te komen.

In essentie gaat het om jezelf onder controle te houden, te volharden tegen onacceptabel gedrag en ondersteuning te vragen – en krijgen – van je team. De kracht ervan zit in de verbondenheid met leerlingen, ouders, collega’s en dit allemaal vanuit verbindende communicatie.

Doelgroep

Voor onderwijsprofessionals uit het secundair onderwijs. In deze vorming willen we leerkrachten, leerlingbegeleiders, beleidsmakers ondersteunen om via de principes van Nieuwe Autoriteit een krachtig antwoord te formuleren op de dagelijkse uitdagingen. Op die manier kan er gewerkt worden in een omgeving waar schoolteams, ouders, kinderen en jongeren samen leren samen leven.

Praktisch

HUB Zenit Turnhout (Talententschool Campus Zenit, De Merodelei 220, 2300 Turnhout)
Maandag 21 okt 2024
9u - 15u30
€150 - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Inschrijven voor deze opleiding
Lesgever

Hilde Raets

Hilde Raets inspireert op vlak van open en waarderend met elkaar spreken, nieuwe autoriteit en leiderschap.

Hilde Raets

Hilde bouwde jarenlange ervaring op in onderwijs en vormingswerk. Momenteel is ze directeur in het Daltonatheneum in Westerlo. Het Daltononderwijs vertrekt vanuit 3 pijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Drie zaken die Hilde niet alleen belangrijk acht bij leerlingen, maar ook op een inspirerende manier probeert binnen te brengen in de teams waarin ze werkt.

Hilde is klinisch orthopedagoge van opleiding met 17 jaren ervaring binnen het hoger en secundair onderwijs.
Bij Fluxusacademie geeft Hilde vormingen en begeleidt ze pedagogische trajecten rond omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren. Dit begrijpen vanuit de emotionele ontwikkeling en aanpakken vanuit nieuwe autoriteit, staat hierbij centraal.

Open en waarderend met elkaar in verbinding gaan, is de beste bodem om het samen leren en samen leven op een school waar te maken. Daarbij ook duidelijke regels en grenzen afspreken, zorgt voor de veiligheid die iedereen nodig heeft. Hilde streeft ernaar een leergemeenschap te creëren waarin leerlingen, het volledige team, ouders en externen worden meegenomen.

  • Opleiding: Master pedagogische wetenschappen + lerarenopleiding + coach
  • Werkgebieden: onderwijs en zorg
  • Focus: nieuwe autoriteit, open feedbackcultuur, verbindend spreken, inspirerend leiderschap
hilde.raets@hetleerlabo.be
Mail me