Getalbegrip & optellen en aftrekken implementeren (L1-L6)

Inhoud

Maak kennis met de algemene principes van het ijsbergrekenen en ontdek hoe je dit op een heel praktische manier in jouw klas kan implementeren. Je krijgt inzicht in de opbouw en didactiek van het getalbegrip en optellen & aftrekken van natuurlijke getallen en hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt in die domeinen over de verschillende leerjaren van het lager onderwijs heen (L1 t.e.m. L6). Je ontvangt een digitale inspiratiebundel en ondersteunende materialen, en we tonen je hoe je die materialen doelgericht kan inzetten. De vele praktische en inspirerende tips zetten je zo meteen op weg.

Thema’s van de opleiding

 • Je maakt kennis met de leerlijn en opbouw van de domeinen getalbegrip & optellen en aftrekken met natuurlijke getallen in het lager onderwijs
 • Je krijgt zicht op de rekenontwikkeling van kinderen en cruciale leerdoelen.
 • Je krijgt tips voor een goede aanpak en didactische opbouw van belangrijke concepten.
 • Je leert aandacht te hebben voor belangrijke randvoorwaarden bij het implementeren zoals sterke instructie en aandacht voor processen automatiseren & memoriseren

Doelgroep

Deze vorming is geschikt voor individuele deelnemers die inhoudelijk meer willen leren over de ijsbergdidactiek maar die niet met een specifieke doelgroep werken: zorgleerkrachten, therapeuten of wie inhoudelijk gesterkt wil worden bij het ondersteunen van leerkrachten.

Praktisch

HUB Berlaar (BSBO De Balderschool, Doelstraat 36/A1, 2590 Berlaar)
Dinsdag 28 mrt 2023
9u30 - 15u30
€ 130 - gratis voor Fluxus scholengroep
Lesgever

Annelies Leynen

Annelies Leynen geeft vormingen rond ijsbergdidactiek.

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van opleiding met een brede waaier aan ervaring. Ze bouwde haar expertise dan ook op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Zo werkte ze in het verleden in zowel het buitengewoon als het gewoon onderwijs, was ze teamcoördinator en heeft ze ervaring als directeur.

Sinds een aantal jaren is Annelies actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In die functie ondersteunt ze schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde. Die ervaring en expertise stelt Annelies nu ook ten dienste als trainer bij Fluxusacademie.

 • Opleiding: logopedist en leerkracht
 • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching en vorming
 • Focus: ijsbergdidactiek, beleidsondersteuning
 • Geniet van: samen bouwen aan onderwijskwaliteit
anneliesleynen@scholengroepfluxus.be
Mail me
Lesgever

An Verborgt

An Verborgt begeleidt vormingen ijsbergdidactiek.

An Verborgt

An Verborgt is orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs met een passie voor kwaliteitsvol onderwijs. Ze heeft een ruime ervaring in het coachen van teams en het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise in emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor het ontwikkelingsleerproces van het kind en de impact die leerkrachten en hun begeleidingsstijl daarbij hebben.

Sinds een aantal jaren is An ook actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Door haar holistische kijk op ontwikkeling ondersteunt ze leerkrachten en onderwijsteam bij het implementeren van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

 • opleiding: orthopedagoge
 • werkgebied: ervaring in (buitengewoon) onderwijs, vorming en coaching
 • focus: ijsbergdidactiek, beleidsondersteuning, specifieke onderwijsbehoeften
 • geniet van: mensen inspireren, kwaliteitsvol onderwijs
anverborgt@scholengroepfluxus.be
Mail me

Elke keer weer fijn om jouw enthousiaste duidelijke info te mogen beleven. Ik heb vandaag een heleboel tips, theorie en materialen voor K3 mogen ontdekken.
Dankjewel voor de jarenlange begeleiding van zoveel warme kleuterjuffen.

Ils Prinsen
kleuterleerkracht

Heel verhelderend! Helpt zeker om verder aan de slag te gaan in de klaspraktijk!

Amber Gaublomme

Leuk gebracht, veel ideetjes, praktische oefeningen, zelf kunnen spelen met de spelletjes en een hele bundel aan informatie en materiaal om te gebruiken. Top!

Claudia Fiedorowicz

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem