Deze vormingen en workshops kan je aanvragen voor een klasgroep of een groep leerlingen. Ze vinden plaats tijdens de lesuren.
Ze zijn verrijkend voor jou als begeleider en voor de leerlingen zelf.
Een aantal workshops zijn gericht op vaardigheden, zoals taalvaardigheid (in het Nederlands of Frans). Andere vormingen zijn gericht op het samen leven en het welzijn van de leerlingen.