Bieke is leerkracht Frans en Spaans, schrijfster en drama coach. Ze ontfermt zich met haar schrijversblik over een belangrijk deel van de communicatie en promotie van Fluxusacademie. Verder en dankzij haar ervaring in het secundair en volwassenen onderwijs, houdt ze zich ook bezig met het verder uitdenken en vormgeven van het aanbod van Fluxusacademie voor deze twee doelgroepen.

Met haar bedrijfje THEATrAAL gaat Bieke naar scholen om workshops en lessenreeksen Frans of Nederlands drama te geven. Op die manier ondersteunt ze lagere en middelbare scholen voor Frans en muzische vorming.

Ze gelooft heel erg in de kracht van positiviteit, motivatie en zelfvertrouwen. Het is haar overtuiging dat je daarmee leerlingen enorm ver kan brengen. "Durven is kunnen" is haar motto en spreekdurf bevorderen is één van de grote troeven van haar workshops en vormingen.

De ervaringen die ze opdeed in het onderwijs en via THEATrAAL neemt ze mee als lesgever bij Fluxusacademie.