Teamgericht traject op maat: ijsbergdidactiek duurzaam implementeren in het kleuteronderwijs

Teamgericht traject op maat: ijsbergdidactiek duurzaam implementeren in het kleuteronderwijs

Inhoud

Wil je met je kleuterteam starten met ijsbergrekenen en deze didactiek concreet, duurzaam en kwaliteitsvol implementeren?

Dit begeleidingstraject laat leerkrachten kennismaken met de algemene principes van de ijsbergdidactiek in de kleuterklas en toont je hoe je die heel praktijkgericht kan toepassen in de klas.
Je krijgt inzicht in de volledige leerlijn van de jongste kleuters tem K3: getalbegrip, ontluikende bewerkingen, meten, meetkunde en tabellen & grafieken. Daarnaast leer je hoe de ontwikkeling van deze verschillende domeinen verloopt bij kleuters.

We delen we onze jarenlange expertise en aan de hand van heel wat praktische tips en voorbeelden leren we je met wiskundeogen te kijken naar de materialen in jouw klas. We laten je zien hoe je die materialen doelgericht kan gaan inzetten om de ontwikkeling van je kleuters te stimuleren.

Na iedere vormingsdag ga je naar huis met een digitale inspiratiebundel en ondersteunende materialen, zodat je nadien meteen aan de slag kan.
In dit traject leren we via een dynamisch systeem je aanbod vorm te geven, naast je dagelijkse werking via routines en vaste activiteiten. We bekijken ook hoe je kan inzetten op een handig observatie- en evaluatiesysteem. We maken de vertaalslag naar je eigen klaspraktijk en via een intervisiemoment voorzien we ook ruimte om een antwoord te geven op al je vragen en te ondersteunen bij dingen waar je nog op vastloopt.

Inhoud van het begeleidingstraject

  • Dag 1 - Inhoudelijke vorming ijsbergrekenen in de kleuterklas: getalbegrip & ontluikende bewerkingen
  • Dag 2 - Inhoudelijke vorming ijsbergrekenen in de kleuterklas: meten, meetkunde, tabellen & grafieken
  • Dag 3 - Kleutertool: aanbod, observatie & evaluatie van het ijsbergrekenen
  • Dag 4 - Intervisie & uitwisseling

Doelgroep

Dit traject is voor kleuterteams die aan de slag willen met de ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs.

Data vast te leggen in afstemming met de lesgever.

Praktisch

Op school
02 sep 2024 - 30 jun 2025
Data vast te leggen in afstemming met de lesgever.
Prijs op aanvraag.
Inschrijven voor deze opleiding
Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

  • Opleiding: leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
  • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
  • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Elke keer weer fijn om jouw enthousiaste duidelijke info te mogen beleven. Ik heb vandaag een heleboel tips, theorie en materialen voor K3 mogen ontdekken.
Dankjewel voor de jarenlange begeleiding van zoveel warme kleuterjuffen.

Ils Prinsen
kleuterleerkracht

Heel verhelderend! Helpt zeker om verder aan de slag te gaan in de klaspraktijk!

Amber Gaublomme

Leuk gebracht, veel ideetjes, praktische oefeningen, zelf kunnen spelen met de spelletjes en een hele bundel aan informatie en materiaal om te gebruiken. Top!

Claudia Fiedorowicz

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem