Inhoud

In het Samen School Maken-traject leg je met een kernteam de basis voor een sterk en gedragen schoolbeleid. Je geeft richting aan structurele en duurzame veranderingen op vlak van schoolklimaat, samenwerking en pedagogisch(-didactische) keuzes. Een waardevol traject dat heel wat in beweging zet. Dat momentum vasthouden is niet altijd even gemakkelijk. Om je verder op weg te zetten en te ondersteunen, organiseren we een terugkomdag voor kernteams Samen School Maken. We staan stil bij de stand van zaken, geven (nieuwe) inzichten mee, reiken oefeningen aa:

  • visiegedreven werken: hoe vertaal je de visie naar concrete schoolpraktijken?
  • verbindend werken: hoe zorg je ervoor dat de verbinding die in het team ontstond, bewaard blijft?
  • veranderingsprocessen duurzaam en werkbaar organiseren: hoe kan je zorg blijven dragen voor ieders draagkracht?

Doelgroep

Dit traject bouwt verder op het Samen School Maken-traject. Het is gericht op kernteams die het eerste traject eerder al afrondden maar die nog verder op zoek zijn naar houvast en verdieping.