Inhoud

In dit traject leg je met een kernteam de basis voor een sterk en gedragen schoolbeleid waarbij verbinding tussen collega’s, en bij uitbreiding leerlingen en ouders, centraal staat. Onder begeleiding werk je aan een warme schoolcultuur, met aandacht voor verbondenheid en engagement. Je vertrekt daarvoor vanuit een sterke schoolvisie. Je beantwoordt vragen als: hoe zien wij onze onderwijsopdracht als team en als school? Welke waarden vinden we als school belangrijk? Hoe willen we die opdracht en waarden samen uitdragen? Zo leg je de basis voor structurele en duurzame veranderingen op vlak van schoolklimaat, samenwerking en pedagogisch(-didactische) keuzes.

De begeleiders zijn o.a. ervaringsdeskundigen die zelf dit traject doorlopen hebben. Daarnaast loopt het traject parallel met andere scholen. Dat zorgt voor de uitwisseling van verrijkende voorbeelden en nieuwe inzichten die je daarna mee kan nemen naar je eigen veranderproces. Het eindresultaat is een schoolteam dat samen spreekt, samen denkt en samen doet.

Doelgroep

Dit traject is gericht op directies en schoolteams die de stap willen zetten naar een visie en beleid die door de hele schoolomgeving gedragen kunnen worden.