Samen School maken

Samen School maken

Inhoud

In dit traject leg je met een kernteam de basis voor een sterk en gedragen schoolbeleid waarbij verbinding tussen collega’s, en bij uitbreiding leerlingen en ouders, centraal staat. Onder begeleiding werk je aan een warme schoolcultuur, met aandacht voor verbondenheid en engagement. Je vertrekt daarvoor vanuit een sterke schoolvisie. Je beantwoordt vragen als: hoe zien wij onze onderwijsopdracht als team en als school? Welke waarden vinden we als school belangrijk? Hoe willen we die opdracht en waarden samen uitdragen? Zo leg je de basis voor structurele en duurzame veranderingen op vlak van schoolklimaat, samenwerking en pedagogisch(-didactische) keuzes.

De begeleiders zijn o.a. ervaringsdeskundigen die zelf dit traject doorlopen hebben. Daarnaast loopt het traject parallel met andere scholen. Dat zorgt voor de uitwisseling van verrijkende voorbeelden en nieuwe inzichten die je daarna mee kan nemen naar je eigen veranderproces. Het eindresultaat is een schoolteam dat samen spreekt, samen denkt en samen doet.

Doelgroep

Dit traject is gericht op directies en schoolteams die de stap willen zetten naar een visie en beleid die door de hele schoolomgeving gedragen kunnen worden.

Praktisch

HUB Berlaar
HUB Zenit Turnhout
06 okt 2023 - 07 mrt 2024
Opstartsessie per team, op school, vóór dag 1
Dag 1: 06/10/2023, 9 - 15.30u (Hub Berlaar)
Dag 2: 07/11/2023, 9 - 15.30u (Hub Turnhout)
Dag 3: 07/12/2023, 9 - 15.30u (Hub Berlaar)
Dag 4: 23/01/2024, 9 - 15.30u (Hub Turnhout)
Dag 5: 07/03/2024, 9 - 15.30u (Hub Berlaar)
€2200 - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Inschrijven voor deze opleiding
Lesgever

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen heeft als vormer, trainer, begeleider een passie voor mensen en samenwerken.

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen coördineert Fluxusacademie, met een groot hart voor onderwijs, mensen en samenwerken. Doorheen haar professionele loopbaan als docent, vormer, trainer, (proces)begeleider specialiseerde ze zich in teamdynamieken en leiderschap. Ze legt daarbij de focus op verbindend werken en begeleidt teams naar een visiegedreven organisatieontwikkeling. Ze gaat steeds op zoek naar het evenwicht tussen pedagogisch denken en samen (onder)zoeken en creëren, uitdagingen ombuigen tot mogelijkheden.

Katrien is sociaal pedagoog van opleiding en werkte 15 jaar in het hoger onderwijs. Daarnaast bouwde ze jaren ervaring op in non profit, social profit en onderwijs. Ze coördineerde onder meer gedurende 4 jaren de inhoudelijke bijdrage van Tenz aan het Warme Scholenproject.

Sinds 2020 bundelt Katrien haar ervaringen in de functie van coördinator van Fluxusacademie. Daarnaast begeleidt ze ook trajecten schoolontwikkeling.

  • Opleiding: sociaal pedagoog en leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, vorming, sociaal werk
  • Focus: teamwerking, leiderschap, schoolontwikkeling
  • Geniet van: de energie van teams
katrienvergauwen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Een hartverwarmende dag waar we als peuterleerkrachten in de bloemetjes werden gezet. Bij Leen konden we onszelf zijn. Ik ging met een voldaan gevoel terug naar de klas. Zo fijn te weten dat ook wij naar waarde worden geschat, dat wat we doen een verschil maakt.

Britt
Leerkracht

Een dagje ‘teamteaching’ volgen? Absoluut niet alleen theorie, maar denkkaders gekoppeld aan praktijkvoorbeelden!
Wat is teamteaching? Welke manieren van teamteaching zijn er? Wat is het verschil met bv. co-teaching? Hoe kan je concreet aan de slag gaan? Is het ineens ‘alles of niets’ of kan het ook ‘rustig aan’? Hoe doe je dit in klassieke gebouwen of in een moderne setting? Op deze en ook nog andere vragen kregen wij een verhelderend antwoord.

Ghislaine Van Dijck
Directeur BS Ten Dorpe

Katrien nam ons team mee in het versterken en verfijnen van onze schoolvisie. Ze keek heel gericht naar de specifieke schoolcontext en betrok meteen het voltallige team. We kregen theoretische kaders aangereikt, en concrete antwoorden op vragen en noden. Een bijzonder inspirerende voormiddag, die ons goesting heeft gegeven in meer.

Pieter Cnaepkens
Directeur Freinetschool Lille

Weet je wat het leukste is aan heel dit project ‘Samen School Maken’? Het kost helemaal geen moeite. Dit voelt allemaal zo natuurlijk aan. Het geeft mij zelfs energie. We hebben nog een lange weg te gaan, dat besef ik. Maar het voelt goed dat er ruimte is voor verandering.

Hilde Thys
Leerkracht BuBaO De 3Master, Kasterlee