Samen School maken

Samen School maken

Inhoud

In dit traject leg je met een kernteam de basis voor een sterk en gedragen schoolbeleid waarbij verbinding tussen collega’s, en bij uitbreiding leerlingen en ouders, centraal staat. Onder begeleiding werk je aan een warme schoolcultuur, met aandacht voor verbondenheid en engagement. Je vertrekt daarvoor vanuit een sterke schoolvisie. Je beantwoordt vragen als: hoe zien wij onze onderwijsopdracht als team en als school? Welke waarden vinden we als school belangrijk? Hoe willen we die opdracht en waarden samen uitdragen? Zo leg je de basis voor structurele en duurzame veranderingen op vlak van schoolklimaat, samenwerking en pedagogisch(-didactische) keuzes.

De begeleiders zijn o.a. ervaringsdeskundigen die zelf dit traject doorlopen hebben. Daarnaast loopt het traject parallel met andere scholen. Dat zorgt voor de uitwisseling van verrijkende voorbeelden en nieuwe inzichten die je daarna mee kan nemen naar je eigen veranderproces. Het eindresultaat is een schoolteam dat samen spreekt, samen denkt en samen doet.

Doelgroep

Dit traject is gericht op directies en schoolteams die de stap willen zetten naar een visie en beleid die door de hele schoolomgeving gedragen kunnen worden.

Praktisch

HUB Berlaar (BSBO De Balderschool, Doelstraat 36/A1, 2590 Berlaar)
HUB Zenit Turnhout (Talententschool Campus Zenit, De Merodelei 220, 2300 Turnhout)
Vrijdag 06 okt 2023
Opstartsessie per team, op school, vóór dag 1
Dag 1: 06/10/2023, 9 - 15.30u (Hub Berlaar)
Dag 2: 07/11/2023, 9 - 15.30u (Hub Turnhout)
Dag 3: 07/12/2023, 9 - 15.30u (Hub Berlaar)
Dag 4: 23/01/2024, 9 - 15.30u (Hub Turnhout)
Dag 5: 07/03/2024, 9 - 15.30u (Hub Berlaar)
€2200 - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Lesgever

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen heeft als vormer, trainer, begeleider een passie voor mensen en samenwerken.

Katrien Vergauwen

Katrien Vergauwen coördineert Fluxusacademie, met een groot hart voor onderwijs, mensen en samenwerken. Doorheen haar professionele loopbaan als docent, vormer, trainer, (proces)begeleider specialiseerde ze zich in teamdynamieken en leiderschap. Ze legt daarbij de focus op verbindend werken en begeleidt teams naar een visiegedreven organisatieontwikkeling. Ze gaat steeds op zoek naar het evenwicht tussen pedagogisch denken en samen (onder)zoeken en creëren, uitdagingen ombuigen tot mogelijkheden.

Katrien is sociaal pedagoog van opleiding en werkte 15 jaar in het hoger onderwijs. Daarnaast bouwde ze jaren ervaring op in non profit, social profit en onderwijs. Ze coördineerde onder meer gedurende 4 jaren de inhoudelijke bijdrage van Tenz aan het Warme Scholenproject.

Sinds 2020 bundelt Katrien haar ervaringen in de functie van coördinator van Fluxusacademie. Daarnaast begeleidt ze ook trajecten schoolontwikkeling.

  • Opleiding: sociaal pedagoog en leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, vorming, sociaal werk
  • Focus: teamwerking, leiderschap, schoolontwikkeling
  • Geniet van: de energie van teams
katrienvergauwen@scholengroepfluxus.be
Mail me

De vorming heeft de kern van visiegedreven aan de slag goed weergegeven. Het omvat meer dan enkel het item Samenleven. Katrien begeleidt de vorming op een warme manier met ruimte en begrip voor de schooleigen context. Het heeft ons gemotiveerd om er verder, concreet mee aan de slag te gaan met het team.

Els Lenaerts
Directie, BS De luchtballon, Geel

Katrien nam ons team mee in het versterken en verfijnen van onze schoolvisie. Ze keek heel gericht naar de specifieke schoolcontext en betrok meteen het voltallige team. We kregen theoretische kaders aangereikt, en concrete antwoorden op vragen en noden. Een bijzonder inspirerende voormiddag, die ons goesting heeft gegeven in meer.

Pieter Cnaepkens
Directeur Freinetschool Lille

Weet je wat het leukste is aan heel dit project ‘Samen School Maken’? Het kost helemaal geen moeite. Dit voelt allemaal zo natuurlijk aan. Het geeft mij zelfs energie. We hebben nog een lange weg te gaan, dat besef ik. Maar het voelt goed dat er ruimte is voor verandering.

Hilde Thys
Leerkracht BuBaO De 3Master, Kasterlee