Begeleidingstraject: de Kleutertool – aanbod, observatie & evaluatie bij ijsbergrekenen

Inhoud

In dit traject ga je met een kernteam bekijken hoe de ijsbergdidactiek binnen jouw specifieke kleuterschoolcontext kan organiseren met de Kleutertool. Dat is een handig instrument waarmee je op een eenvoudige manier de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs in de kleuterschool kan ondersteunen.

Thema’s van het traject

Dag 1:

 • Je maakt uitgebreid kennis met de Kleutertool: je leert het wiskundeaanbod geïntegreerd, evenwichtig en gradueel te organiseren aan de hand van een dynamisch planningssysteem.
 • Je leert de ontwikkeling van kleuters systematisch op te volgen aan de hand van een kant-en-klaar instrument.
 • Je leert observaties van kleuters te interpreteren om zo aanbod, opvolging en bijsturing cyclisch te doorlopen in de kleuterwerking.
 • Je leert vaardig te worden in het gebruik van de Kleutertool aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 • Je leert via werkvormen en systemen hoe je dit instrument kan implementeren op je eigen school. Je krijgt tools voorhanden om dit op een later tijdstip op te nemen met de rest van je kleuterteam.
 • Je krijgt toegang tot de Kleutertool, zodat je ermee aan de slag kan op je eigen school. Voor het luik evaluatie voorzien we de mogelijkheid om dit op te nemen binnen het smartschoolplatform van je school.

Dag 2 - halve dag opvolgsessie:

 • We bekijken hoe de implementatie verlopen is en waar je als school of als team eventueel nog op botst.
 • We voorzien ruimte om antwoord te geven op alle vragen en ondersteunen je waar nodig.
 • We bespreken eventuele casussen.
 • We wisselen ervaringen uit en inspireren elkaar.

Doelgroep

Deze vorming is gericht op kernteams (directie – zorgcoördinator – vertegenwoordiger(s) kleuteronderwijs) die binnen de kleuterwerking de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs volgens de ijsbergdidactiek willen ondersteunen.

Praktisch

HUB Mol
Vrijdag 20 okt 2023
Dag 1: vrij 20/10/23 * 9u30 - 16u00 * hub Mol
Dag 2: woe 21/2/24 *9u30 - 12u30 * hub Mol
€ 480 voor kernteams van max 5 deelnemers - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Inschrijven voor deze opleiding

Deze opleiding is jammer genoeg volzet. Hou onze Facebook-pagina en de website in de gaten wanneer je op de hoogte wil blijven van nieuwe opleidingen en data.

Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

 • Opleiding: leerkracht
 • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
 • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
 • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

De lesgever legt de leerlijn en de opbouw van het ijsbergrekenen helder uit. Het is waardevol dat de theorie meteen gekaderd wordt in de praktijk en je als leerkracht zelf leert handelen en verwoorden.

Zoë Soentjens
Leerkracht lager onderwijs, de 3Master, Herentals

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem