Een brede blik – hoe observeren in je kleuterklas?

Een brede blik – hoe observeren in je kleuterklas?

Inhoud

Je herkent het wel: 's avonds willen noteren wat je overdag opviel bij een specifieke kleuter, maar je helemaal niet meer kunnen herinneren wie dat nu weer precies was! Observeren in een kleuterklas is soms een complex gegeven.

Je weet dat het niet altijd even effectief is om kleuters te screenen. Je klasgroep is divers en de aandachtsspanne, werkhouding, tempo... van afzonderlijke kinderen liggen immers vaak ver uit elkaar. Toch wil je een goed beeld hebben van de vaardigheden en competenties van je kleuters.
De ervaring leert ons dat kleuterleerkrachten heel goed in staat zijn om dat beeld vanuit de dagelijkse klaspraktijk te schetsen.
En toch... houden we soms vast aan 'testweken' waarbij we kleuters bepaalde vaardigheden laten uitvoeren en één op één screenen. Heel vaak gebeurt dit vanuit een bepaalde onzekerheid of twijfel. En dat vergt veel tijd. Tijd die we liever investeren in een boeiend en uitdagend aanbod voor onze kleuters.

Hoe kunnen we het observatie- en evaluatiesysteem organiseren zodat we onze tijd efficiënt kunnen gebruiken en geen dubbel werk moeten doen?
Hoe kan een cyclische benadering van de onderdelen aanbod, observatie en evaluatie ons gerichter doen kijken naar onze kinderen?
Hoe kunnen we vanuit een brede blik een dagelijkse observatiebril opzetten, zonder dat kleuters het gevoel hebben dat ze 'testjes' moeten uitvoeren?

Dat alles ontdek je tijdens deze vorming.
We bekijken wat er nodig is om een dynamisch observatie- en evaluatiesysteem uit te werken. We proberen je te inspireren met tips en voorbeelden om de volgende dag reeds een andere bril op te zetten. We maken ook de vertaalslag naar wat dit betekent voor je eigen klaspraktijk en laten je nadenken over hoe jij dit zelf al kan vormgeven.

Wanneer is deze vorming iets voor jou?

Voor peuter- en kleuterleerkrachten die op zoek zijn naar een dynamisch systeem om kleuters te observeren vanuit de dagelijkse klaspraktijk.

Praktisch

HUB Berlaar (BSBO De Balderschool, Doelstraat 36/A1, 2590 Berlaar)
Dinsdag 30 apr 2024
9u00-12u00
€ 100 - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

  • Opleiding: leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
  • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
  • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Heel verhelderend! Helpt zeker om verder aan de slag te gaan in de klaspraktijk!

Amber Gaublomme

Leen is een zeer warme, aangename lesgeefster. Bij de bijscholingen die ik van haar al gevolgd heb, hang ik echt aan haar lippen. Ze brengt een zeer gemoedelijke sfeer met zich mee.

Sarina Philipsen
Peuterleerkracht

Leuk gebracht, veel ideetjes, praktische oefeningen, zelf kunnen spelen met de spelletjes en een hele bundel aan informatie en materiaal om te gebruiken. Top!

Claudia Fiedorowicz

Een hartverwarmende dag waar we als peuterleerkrachten in de bloemetjes werden gezet. Bij Leen konden we onszelf zijn. Ik ging met een voldaan gevoel terug naar de klas. Zo fijn te weten dat ook wij naar waarde worden geschat, dat wat we doen een verschil maakt.

Britt
Leerkracht