Een brede blik – hoe observeren in je kleuterklas?

Een brede blik – hoe observeren in je kleuterklas?

Inhoud

Je herkent het wel: 's avonds willen noteren wat je overdag opviel bij een specifieke kleuter, maar je helemaal niet meer kunnen herinneren wie dat nu weer precies was! Observeren in een kleuterklas is soms een complex gegeven.

Je weet dat het niet altijd even effectief is om kleuters te screenen. Je klasgroep is divers en de aandachtsspanne, werkhouding, tempo... van afzonderlijke kinderen liggen immers vaak ver uit elkaar. Toch wil je een goed beeld hebben van de vaardigheden en competenties van je kleuters.
De ervaring leert ons dat kleuterleerkrachten heel goed in staat zijn om dat beeld vanuit de dagelijkse klaspraktijk te schetsen.
En toch... houden we soms vast aan 'testweken' waarbij we kleuters bepaalde vaardigheden laten uitvoeren en één op één screenen. Heel vaak gebeurt dit vanuit een bepaalde onzekerheid of twijfel. En dat vergt veel tijd. Tijd die we liever investeren in een boeiend en uitdagend aanbod voor onze kleuters.

Hoe kunnen we het observatie- en evaluatiesysteem organiseren zodat we onze tijd gericht kunnen investeren en geen dubbel werk moeten doen?
Hoe kan een cyclische benadering van de onderdelen aanbod, observatie en evaluatie ons gerichter doen kijken naar onze kinderen?
Hoe kunnen we vanuit een brede blik een dagelijkse observatiebril opzetten, zonder dat kleuters het gevoel hebben dat ze 'testjes' moeten uitvoeren?

Dat alles ontdek je tijdens deze vorming.
We bekijken wat er nodig is om een dynamisch observatie- en evaluatiesysteem te beogen. We proberen je te inspireren met tips en voorbeelden om de volgende dag reeds een andere bril op te zetten. We maken ook de vertaalslag naar wat dit betekent voor je eigen klaspraktijk en laten je nadenken over hoe jij dit zelf al kan vormgeven.

Wanneer is deze vorming iets voor jou?

Voor peuter- en kleuterleerkrachten die op zoek zijn naar een dynamisch systeem om kleuters te observeren vanuit de dagelijkse klaspraktijk.

Praktisch

HUB Mol
Dinsdag 30 apr 2024
9u30-16u00
€ 150 - 50% korting voor Fluxus scholengroep
Inschrijven voor deze opleiding
Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

  • Opleiding: leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
  • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
  • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me