Spreekdurf stimuleren in het taalonderwijs via dramatische werkvormen

Spreekdurf stimuleren in het taalonderwijs via dramatische werkvormen

Durven is kunnen!

Een taal is iets dat leeft en dat je als spreker moet beleven.

Het is pas wanneer je een taal durft spreken, wanneer je fouten durft maken, dat ze iets van jou kan worden en dat je écht vooruitgang kan boeken. Want natuurlijk maak je fouten. Hoe kan je anders iets leren? In het onderwijs ligt de nadruk soms nog te fel op presteren en evalueren en dat kan voor sommige leerlingen een dooddoener zijn.

Via dramatische werkvormen kan je een taal tot leven brengen en op die manier je leerlingen motiveren om ze te durven spreken.   

Aan de slag met dramatische werkvormen

Het eerste deel van de opleiding word je stapsgewijs ondergedompeld in de thema's 'gevoelens' en 'personages' en gaan we met een aantal eenvoudige zinnetjes en dialogen aan de slag. We experimenteren hiermee en kijken wat het met ons doet.

Deze oefeningen kunnen nadien direct ingezet worden in de klas met je leerlingen. Doordat je ze zelf beleefd hebt, zullen ze makkelijker blijven hangen en zal je je bovendien beter kunnen inleven in je leerlingen.

Er zit een rustige opbouw in de oefeningen, waardoor ook de onzekere leerlingen de tijd krijgen om zich op hun gemak te voelen en hun grenzen te verleggen op hun tempo. Want dat is het mooie aan toneel: zelfs leerlingen waarvan je het niet verwacht, kunnen hier opeens openbloeien, gemotiveerd aan de slag gaan en nieuwe talenten en mogelijkheden ontdekken.

 

Samen met de leerlingen een toneelstuk maken

In de namiddag worden drie verschillende toneelprojecten toegelicht. Met deze projecten kan je op een vrij eenvoudige manier een leuke en motiverende toneelvoorstelling met je leerlingen maken in het Nederlands, Frans of Engels.

Een groter groepsproject, zoals een toneelvoorstelling, zorgt voor verbinding, stimuleert de samenwerking, de persoonlijke groei en de creativiteit van de leerlingen. Bovendien, en dat is misschien wel je hoofddoel als taalleerkracht, bevordert het de spreekdurf, de motivatie van de leerlingen en hun taalvaardigheid.

 

Troeven van de opleiding

  • Tijd voor vragen en uitwisselingen tussen leerkrachten
  • Focus op zelf beleven, waardoor je je beter kan inleven in je leerlingen wanneer je nadien met hen aan de slag gaat.
  • Enthousiaste en ervaren lesgever. Alles wat met de deelnemers gedeeld wordt, is uitgebreid getest geweest met verschillende en zeer uiteenlopende groepen leerlingen.

Praktisch

HUB Mol (GO! Campus Het Spoor, Chrysantenlaan 10, 2400 Mol)
Dinsdag 13 mei 2025
9u00-15u30
150 euro - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Inschrijven voor deze opleiding
Lesgever

Bieke De Loore

Bieke De Loore staat in voor de communicatie en promotie en werkt als lesgever rond spreekdurf, Frans en drama.

Bieke De Loore

Bieke is leerkracht Frans en Spaans, schrijfster en drama coach. Ze ontfermt zich met haar schrijversblik over een belangrijk deel van de communicatie en promotie van Fluxusacademie. Verder en dankzij haar ervaring in het secundair en volwassenen onderwijs, houdt ze zich ook bezig met het verder uitdenken en vormgeven van het aanbod van Fluxusacademie voor deze twee doelgroepen.

Met haar bedrijfje THEATrAAL gaat Bieke naar scholen om workshops en lessenreeksen Frans of Nederlands drama te geven. Op die manier ondersteunt ze lagere en middelbare scholen voor Frans en muzische vorming.

Ze gelooft heel erg in de kracht van positiviteit, motivatie en zelfvertrouwen. Het is haar overtuiging dat je daarmee leerlingen enorm ver kan brengen. "Durven is kunnen" is haar motto en spreekdurf bevorderen is één van de grote troeven van haar workshops en vormingen.

De ervaringen die ze opdeed in het onderwijs en via THEATrAAL neemt ze mee als lesgever bij Fluxusacademie.

  • Motto = Durven is kunnen!
  • Opleiding: Master in de Franse en Spaanse taal-en letterkunde
  • Geniet van kinderen en jongeren in hun kracht te zetten, hen te doen durven en hen te zien stralen
  • Houdt van mooie zinnen die goed klinken
biekedeloore@scholengroepfluxus.be
Mail me