Begrijpend luisteren: verhaalbegrip

Begrijpend luisteren: verhaalbegrip

Inhoud

Het is waarschijnlijk een dagelijks ritueel in je klas: al je kleuters die vol verwachting klaar zitten terwijl je een boekje neemt om te gaan voorlezen. Deze voorleesmomenten vormen een belangrijk onderdeel van kleuteronderwijs. Door verhalen voor te lezen zet je je kleuters aan tot begrijpend luisteren en betrek je hen mee in het verhaal door intonatie, mimiek, het ‘hardop denken’ en vragen stellen over het verhaal. Die betrokkenheid is niet alleen belangrijk voor hun emotionele ontwikkeling, het draagt ook bij tot de taalontwikkeling van kleuters. Begrijpend luisteren – het toekennen van betekenis aan gesproken taal – en verhaalbegrip vormen dan ook de basis voor begrijpend lezen later.

In deze vorming leer je hoe je van deze voorleesmomenten rijke taalmomenten kan maken die het verhaalbegrip en begrijpend luisteren, en dus ook de taalontwikkeling, van je kleuters stimuleren. We starten vanuit een algemeen theoretisch kader waar we nadien praktische voorbeelden, inzichten en ervaringen uit de groep aan vasthaken.

Met de inzichten die je in deze vorming krijgt, kan je nadien meteen aan de slag in de klas. Maar ze kunnen evengoed de basis vormen om met het hele kleuterteam samen het concept ‘verhaalbegrip’ onder de loep te nemen.

Doelgroep

Deze vorming is voor kleuterleerkrachten en zorgcoördinatoren uit het kleuteronderwijs.

Praktisch

HUB Mol (GO! Campus Het Spoor, Chrysantenlaan 10, 2400 Mol)
Donderdag 13 mrt 2025
9u00 - 13u00
€ 100 - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Inschrijven voor deze opleiding
Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

  • Opleiding: leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
  • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
  • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Een zeer duidelijke en verhelderende bijscholing. Veel nieuwe ideeën opgedaan en dingen die ik al deed werden in een nieuw jasje gestopt. Ik ga hier zeker mee aan de slag en ben blij dat ik deze bijscholing heb gevolgd. Er zijn veel praktijkideeën aangehaald en dat maakt het zeer bruikbaar. En niet te vergeten: de docent gaf het op een boeiende en aangename manier!

Liv Coox

Toffe vorming. Enthousiaste docent. Veel praktische tips. Mooi evenwicht tussen input en concrete voorbeelden.
Ook fijn dat we de inhoud, materialen en routinedocumenten achteraf nog toegestuurd krijgen. Dankjewel!

Els Scheymans

Interessante, mooie en bruikbare materialen! Toffe insteek naar taalzwakke en of anderstalige klassen.

Greet Aerts

Heel interessant. Zowel theorie als praktische voorbeelden. Ik kan er echt mee aan de slag. Aangenaam gegeven. Heel zinvol. Verwachtingen meer dan ingelost! Ik wil dit doortrekken naar heel mijn team.

Wendy De Wever