Begrijpend luisteren: verhaalbegrip

Begrijpend luisteren: verhaalbegrip

Inhoud

Het is waarschijnlijk een dagelijks ritueel in je klas: al je kleuters die vol verwachting klaar zitten terwijl je een boekje neemt om te gaan voorlezen. Deze voorleesmomenten vormen een belangrijk onderdeel van kleuteronderwijs. Door verhalen voor te lezen zet je je kleuters aan tot begrijpend luisteren en betrek je hen mee in het verhaal door intonatie, mimiek, het ‘hardop denken’ en vragen stellen over het verhaal. Die betrokkenheid is niet alleen belangrijk voor hun emotionele ontwikkeling, het draagt ook bij tot de taalontwikkeling van kleuters. Begrijpend luisteren – het toekennen van betekenis aan gesproken taal – en verhaalbegrip vormen dan ook de basis voor begrijpend lezen later.

In deze vorming leer je hoe je van deze voorleesmomenten rijke taalmomenten kan maken die het verhaalbegrip en begrijpend luisteren, en dus ook de taalontwikkeling, van je kleuters stimuleren. We starten vanuit een algemeen theoretisch kader waar we nadien praktische voorbeelden, inzichten en ervaringen uit de groep aan vasthaken.

Met de inzichten die je in deze vorming krijgt, kan je nadien meteen aan de slag in de klas. Maar ze kunnen evengoed de basis vormen om met het hele kleuterteam samen het concept ‘verhaalbegrip’ onder de loep te nemen.

Doelgroep

Deze vorming is voor kleuterleerkrachten en zorgcoördinatoren uit het kleuteronderwijs.

Praktisch

HUB Mol
Dinsdag 05 mrt 2024
9U30 - 12u30
€ 75 - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Inschrijven voor deze opleiding
Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

  • Opleiding: leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
  • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
  • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

De lesgever legt de leerlijn en de opbouw van het ijsbergrekenen helder uit. Het is waardevol dat de theorie meteen gekaderd wordt in de praktijk en je als leerkracht zelf leert handelen en verwoorden.

Zoë Soentjens
Leerkracht lager onderwijs, de 3Master, Herentals

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem