Inhoud

Het is waarschijnlijk een dagelijks ritueel in je klas: al je kleuters die vol verwachting klaar zitten terwijl je een boekje neemt om te gaan voorlezen. Deze voorleesmomenten vormen een belangrijk onderdeel van kleuteronderwijs. Door verhalen voor te lezen zet je je kleuters aan tot begrijpend luisteren en betrek je hen mee in het verhaal door intonatie, mimiek, het ‘hardop denken’ en vragen stellen over het verhaal. Die betrokkenheid is niet alleen belangrijk voor hun emotionele ontwikkeling, het draagt ook bij tot de taalontwikkeling van kleuters. Begrijpend luisteren – het toekennen van betekenis aan gesproken taal – en verhaalbegrip vormen dan ook de basis voor begrijpend lezen later.

In deze vorming leer je hoe je van deze voorleesmomenten rijke taalmomenten kan maken die het verhaalbegrip en begrijpend luisteren, en dus ook de taalontwikkeling, van je kleuters stimuleren. We starten vanuit een algemeen theoretisch kader waar we nadien praktische voorbeelden, inzichten en ervaringen uit de groep aan vasthaken.

Met de inzichten die je in deze vorming krijgt, kan je nadien meteen aan de slag in de klas. Maar ze kunnen evengoed de basis vormen om met het hele kleuterteam samen het concept ‘verhaalbegrip’ onder de loep te nemen.

Doelgroep

Deze vorming is voor kleuterleerkrachten en zorgcoördinatoren uit het kleuteronderwijs.