Mathematiseren, automatiseren en memoriseren in het lager onderwijs

Inhoud

In deze vorming geven we je tools in handen om bij jou op school een beleid vorm te geven rond het mathematiseren, automatiseren en memoriseren van wiskundeleerstof.

Wanneer kinderen van rekenen met didactisch materiaal overgaan naar rekenen op papier en tot slot naar rekenen in hun hoofd, noemen we dit proces mathematiseren. In deze vorming leer je hoe je leerlingen binnen dit proces stapsgewijs naar een goede rekenbeheersing kan leiden. Je ontdekt hoe de opbouw van een effectieve rekenles eruit ziet en hoe je via het model van directe instructie je leerlingen kan begeleiden naar succesvolle zelfstandige rekenaars.

Mathematiseren gaat nauw samen met automatiseren. Door leerlingen veelvuldig rekenprocedures op papier en in hun hoofd te laten oefenen gaan ze dit steeds vlotter kunnen uitvoeren. Bovendien gaan je leerlingen sommige opgaven van buiten leren, memoriseren dus, zodat het werkgeheugen wat meer ontlast wordt bij het rekenen. Denk daarbij aan de bewerkingen tot 10, de bewerkingen tot 20 en de tafels.

Deze vorming gaat dieper in op deze drie processen en laat je vanuit verschillende mogelijke werkvormen en systemen nadenken over hoe die processen bij jou op school geïmplementeerd kunnen worden.

Thema’s van de vorming

 • Je maakt kennis met de processen mathematiseren, automatiseren en memoriseren in de wiskundeles..
 • Je past het model van de directe instructie in de wiskundeles toe.
 • Via werkvormen en systemen leer je het instructiemodel & de processen automatiseren en memoriseren te implementeren op de eigen school.

Doelgroep

Deze vorming is gericht op kernteams (directie – zorgcoördinator – vertegenwoordiger lager onderwijs -   vertegenwoordiger lager onderwijs) die bij de implementatie van het ijsbergrekenen extra willen inzetten op een sterke instructie en het mathematiseren, automatiseren en memoriseren van de wiskundeleerstof.

Praktisch

HUB Zenit Turnhout (Talententschool Campus Zenit, De Merodelei 220, 2300 Turnhout)
Vrijdag 21 apr 2023
9u30-15u30
€ 320 per kernteam - gratis voor Fluxus scholengroep
Lesgever

Annelies Leynen

Annelies Leynen geeft vormingen rond ijsbergdidactiek.

Annelies Leynen

Annelies is logopediste van opleiding met een brede waaier aan ervaring. Ze bouwde haar expertise dan ook op vanuit verschillende invalshoeken en functies. Zo werkte ze in het verleden in zowel het buitengewoon als het gewoon onderwijs, was ze teamcoördinator en heeft ze ervaring als directeur.

Sinds een aantal jaren is Annelies actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. In die functie ondersteunt ze schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek binnen het leergebied wiskunde. Die ervaring en expertise stelt Annelies nu ook ten dienste als trainer bij Fluxusacademie.

 • Opleiding: logopedist en leerkracht
 • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching en vorming
 • Focus: ijsbergdidactiek, beleidsondersteuning
 • Geniet van: samen bouwen aan onderwijskwaliteit
anneliesleynen@scholengroepfluxus.be
Mail me
Lesgever

Jasmien Mermans

Jasmien Mermans begeleidt opleidingen en trajecten rond de ijsbergdidactiek.

Jasmien Mermans

Jasmien maakt deel uit van het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. De afgelopen jaren begeleidde ze heel wat schoolteams bij het implementeren van de ijsbergdidactiek.

Haar expertise, kennis en ervaring bouwde ze op doorheen haar professionele loopbaan en vanuit verschillende functies. Als leerkracht lager onderwijs vertaalde ze onder meer de didactische cahiers wiskunde naar de klaspraktijk in het eerste leerjaar. Na 10 jaar ging ze naast haar klaspraktijk deeltijds aan de slag als zorgcoördinator en verbreedde ze zo haar horizon.

Jasmien is een begeleider met een hart voor onderwijskwaliteit. Daarbij is haar uitgangspunt altijd de kracht van de leerkracht. Ze stelt haar ervaring en expertise nu ten dienste van de Fluxusacademie waar ze mee opleidingen en trajecten rond de ijsbergdidactiek zal geven.

 • Opleiding: leerkracht lager onderwijs
 • Werkgebied: onderwijs – coaching - vorming
 • Focus: ijsbergdidactiek wiskunde – beleidsondersteuning
 • Geniet van: leerkrachten inspireren
JasmienMermans@scholengroepfluxus.be
Mail me
Lesgever

An Verborgt

An Verborgt begeleidt vormingen ijsbergdidactiek.

An Verborgt

An Verborgt is orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs met een passie voor kwaliteitsvol onderwijs. Ze heeft een ruime ervaring in het coachen van teams en het uitbouwen van onderwijs op maat voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Vanuit haar expertise in emotionele ontwikkeling heeft ze oog voor het ontwikkelingsleerproces van het kind en de impact die leerkrachten en hun begeleidingsstijl daarbij hebben.

Sinds een aantal jaren is An ook actief als begeleider in het wiskundeteam van Scholengroep Fluxus. Door haar holistische kijk op ontwikkeling ondersteunt ze leerkrachten en onderwijsteam bij het implementeren van de ijsbergdidactiek in de schooleigen context.

 • opleiding: orthopedagoge
 • werkgebied: ervaring in (buitengewoon) onderwijs, vorming en coaching
 • focus: ijsbergdidactiek, beleidsondersteuning, specifieke onderwijsbehoeften
 • geniet van: mensen inspireren, kwaliteitsvol onderwijs
anverborgt@scholengroepfluxus.be
Mail me

Elke keer weer fijn om jouw enthousiaste duidelijke info te mogen beleven. Ik heb vandaag een heleboel tips, theorie en materialen voor K3 mogen ontdekken.
Dankjewel voor de jarenlange begeleiding van zoveel warme kleuterjuffen.

Ils Prinsen
kleuterleerkracht

Heel verhelderend! Helpt zeker om verder aan de slag te gaan in de klaspraktijk!

Amber Gaublomme

Leuk gebracht, veel ideetjes, praktische oefeningen, zelf kunnen spelen met de spelletjes en een hele bundel aan informatie en materiaal om te gebruiken. Top!

Claudia Fiedorowicz

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem