Rielke Bogaert is onderwijskundige en werkt sinds 2018 aan een doctoraat over begrijpend lezen aan het eind van het lager onderwijs, met Hilde Van Keer en Emmelien Merchie als (co-)promotor (vakgroep onderwijskunde, universiteit Gent). Haar onderzoek focust zich op het in kaart brengen en gedifferentieerd bevorderen van het begrijpend lezen, strategiegebruik en leesmotivatie van leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs.