Taal van moeilijk gedrag

Taal van moeilijk gedrag

Inhoud

Gedrag is communicatie, ook moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren. In deze opleiding maak je je de taal van moeilijk gedrag eigen waardoor je de functie, en de hulpvraag erachter kunt leren herkennen. Je krijgt achtergrondinformatie en leert dit gedrag kaderen. Je gaat meer kijken naar de oorzaak. In een volgende stap maak je kennis met concrete pedagogische basistechnieken waarmee je dit gedrag op een preventieve, ondersteunende manier kan benaderen. Repressief, bestraffend werken wordt dan overbodig. Tot slot krijg je ook nog tips mee om op schoolniveau kleine veranderingen door te voeren, zoals bijvoorbeeld stresshoekjes waar leerlingen even een time-out kunnen nemen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op iedereen die verbonden is aan gewoon of buitengewoon lager en secundair onderwijs: leerkrachten, ZOCO’s, leerlingenbegeleiding, directie en ander onderwijspersoneel die willen weten wat kinderen en jongeren die moeilijk gedrag stellen ons te vertellen hebben.

Praktisch

HUB Berlaar (BSBO De Balderschool, Doelstraat 36/A1, 2590 Berlaar)
Donderdag 14 mrt 2024
9 - 15.30u
€150 - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Lesgever

Katelijne Van Lommel

Katelijne Van Lommel begeleidt vormingen en trajecten rond communicatie en verfijnde pedagogiek.

Katelijne Van Lommel

Katelijne is als kinder- en jeugdpsychologe gespecialiseerd in moeilijk gedrag en (meervoudige) kinderpsychiatrische problematieken. Naast haar eigen praktijk, is ze ook actief in het onderwijs, zowel in het buitengewoon, het gewoon als het hoger onderwijs.

Bij Fluxusacademie geeft Katelijne vormingen en begeleidt ze pedagogische trajecten in verfijnde pedagogiek en contact-communicatie met kinderen, jongeren en hun ouders.

  • Opleiding: kinder- en jeugdpsychologe
  • Werkgebied: moeilijk gedrag en (meervoudige) kinderpsychiatrische problematieken
  • Focus: verfijnde pedagogiek en contact-communicatie
info@katelijnevanlommel.be
Mail me

De vorming heeft de kern van visiegedreven aan de slag goed weergegeven. Het omvat meer dan enkel het item Samenleven. Katrien begeleidt de vorming op een warme manier met ruimte en begrip voor de schooleigen context. Het heeft ons gemotiveerd om er verder, concreet mee aan de slag te gaan met het team.

Els Lenaerts
Directie, BS De luchtballon, Geel