Kleutertool: aanbod-observatie-evaluatie

Inhoud

Scholen die binnen de ijsbergdidactiek systematisch werk maken van aanbod, opvolging en bijsturing in het wiskundeonderwijs behalen doorgaans betere resultaten. In deze vorming ga je met je kernteam bekijken hoe je dit binnen jouw specifieke kleuterschoolcontext kan organiseren met de Kleutertool. Dat is een handig instrument waarmee je eenvoudig de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs in jouw kleuterschool kan ondersteunen.

In deze vorming maak je uitgebreid kennis met de Kleutertool en leer je hoe je dit kan implementeren in jouw school. De Kleutertool helpt je om het wiskundeaanbod geïntegreerd, evenwichtig en gradueel vorm te geven.  Daarnaast kan je met de Kleutertool de ontwikkeling van de kleuters systematisch opvolgen en zo nodig diepgaand onderzoeken en bijsturen.

Thema’s van de vorming

  • Je leert het wiskundeaanbod geïntegreerd, evenwichtig en gradueel te organiseren aan de hand van een dynamisch planningssysteem.
  • Je leert de ontwikkeling van kleuters systematisch op te volgen aan de hand van een kant-en-klaar instrument.
  • Je leert observaties van kleuters te interpreteren om zo aanbod, opvolging en bijsturing cyclisch te doorlopen in de kleuterwerking.
  • Je leert vaardig te worden in het gebruik van de Kleutertool aan de hand van praktijkvoorbeelden.
  • Je krijgt toegang tot de Kleutertool, zodat je ermee aan de slag kan op je eigen school. Voor het luik evaluatie voorzien we de mogelijkheid om dit op te nemen binnen het smartschoolplatform van je school.

Doelgroep

Deze vorming is gericht op kernteams (directie – zorgcoördinator – vertegenwoordiger kleuteronderwijs) die binnen de kleuterwerking de kwaliteitsontwikkeling van het wiskundeonderwijs volgens de ijsbergdidactiek willen ondersteunen.

Praktisch

HUB Turnhout
Vrijdag 21 okt 2022
9u30 - 12u30
Deze is volzet, maar je kan nog inschrijven voor de vorming van 23 maart
€ 160 per kernteam - gratis voor Fluxus scholengroep
Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

  • Opleiding: leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
  • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
  • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

De lesgever legt de leerlijn en de opbouw van het ijsbergrekenen helder uit. Het is waardevol dat de theorie meteen gekaderd wordt in de praktijk en je als leerkracht zelf leert handelen en verwoorden.

Zoë Soentjens
Leerkracht lager onderwijs, de 3Master, Herentals

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem