Ijsbergdidactiek voor de jongste kleuters (K1,K2)

Ijsbergdidactiek voor de jongste kleuters (K1,K2)

Inhoud

In dit traject maak je uitgebreid kennis met de leerlijn, inhouden en didactiek van het ijsbergrekenen voor de jongste kleuters. Je ontdekt hoe je de rekenontwikkeling bij kleuters kan stimuleren, van ontluikend getalbegrip tot wiskundedomeinen als meten, meetkunde, tabellen en grafieken. Onderweg leer je met wiskundeogen kijken naar de materialen in jouw klas en krijg je tal van praktische tips en inspirerende voorbeelden om nadien zelf aan de slag te gaan met ijsbergrekenen.

Dit traject is gespreid over 2 halve dagen en combineert de vormingen:

  • Ontluikend getalbegrip bij kleuters
  • Meten, meetkunde, tabellen en grafieken in het kleuteronderwijs

Doelgroep

Deze vorming is geschikt voor individuele deelnemers die ondergedompeld willen worden ijsbergdidactiek voor de jongste kleuters (K1,K2)

Praktisch

Dinsdag 21 mrt 2023
Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

  • Opleiding: leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
  • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
  • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

De lesgever legt de leerlijn en de opbouw van het ijsbergrekenen helder uit. Het is waardevol dat de theorie meteen gekaderd wordt in de praktijk en je als leerkracht zelf leert handelen en verwoorden.

Zoë Soentjens
Leerkracht lager onderwijs, de 3Master, Herentals

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem