IJsbergdidactiek implementeren in de kleuterklas (K1-K3)

Inhoud

Deze vorming laat je kennismaken met de algemene principes van de ijsbergdidactiek in de kleuterklas en toont je hoe je die heel praktijkgericht kan toepassen in de klas.

Je krijgt inzicht in de volledige leerlijn van de jongste kleuters tem K3: getalbegrip, ontluikende bewerkingen, meten, meetkunde en tabellen & grafieken. Daarnaast leer je hoe de ontwikkeling van deze verschillende domeinen verloopt bij kleuters. Je krijgt heel wat praktische en inspirerende tips en je leert hoe je bestaande materialen in je klas doelgericht kan inzetten om de ontwikkeling van de kleuters te stimuleren.

Thema’s van de opleiding

  • Je maakt kennis met de leerlijn en opbouw van de domeinen getalbegrip & optellen en aftrekken (getalfamilies), meten, meetkunde en tabellen & grafieken in het kleuteronderwijs.
  • Je krijgt zicht op de rekenontwikkeling van kleuters en cruciale leerdoelen.
  • Je legt de link met de praktijk aan de hand van inspirerende voorbeelden om de didactiek toe te passen.
  • Je leert deze visie op kleuteronderwijs toe te passen binnen het leergebied wiskunde

Doelgroep

Deze vorming is geschikt voor individuele deelnemers die meer willen weten over de ontwikkeling van het ijsbergrekenen in de kleuterklas. Naast kleuterleerkrachten is dit ook een interessante vorming voor zorgleerkrachten, therapeuten of andere begeleiders van kleuters.

Praktisch

HUB Mol
Maandag 28 nov 2022
9u30-15u30
€ 130 - gratis voor Fluxus scholengroep
Lesgever

Leen Bollen

Leen Bollen geeft vormingen ijsbergdidactiek + kleuteronderwijs. Ze ondersteunt 'all round' in Fluxusacademie.

Leen Bollen

Leen Bollen richt zich als een begeleider specifiek op het kleuteronderwijs. Vanuit haar achtergrond als kleuterleidster in een Freinetschool is ze steeds op zoek naar vernieuwing binnen de klaspraktijk. Daarnaast heeft Leen een uitgebreide ervaring met onderzoekend leren.

De afgelopen jaren was ze al actief als begeleider in het wiskundeteam van scholengroep Fluxus. Daar bracht ze de ijsbergdidactiek via vorming en coaching tot op de klasvloer. Die ervaring brengt ze nu mee naar de Fluxusacademie.

  • Opleiding: leerkracht
  • Werkgebied: ervaring in onderwijs, coaching, vorming
  • Focus: kleuteronderwijs, kleuteronderwijs volgens de methode van Freinet, ijsbergdidactiek in het kleuteronderwijs
  • Geniet van: mensen inspireren en in beweging krijgen
leenbollen@scholengroepfluxus.be
Mail me

Het is een grote meerwaarde dat de implementatie van het ijsbergrekenen ook op schoolniveau aandacht krijgt. We hebben als beleidsteam veel tools gekregen om op onze eigen school aan de slag te gaan.

Katrien Dewilde
Directie basisschool ’t Egeltje, Mol

De lesgever legt de leerlijn en de opbouw van het ijsbergrekenen helder uit. Het is waardevol dat de theorie meteen gekaderd wordt in de praktijk en je als leerkracht zelf leert handelen en verwoorden.

Zoë Soentjens
Leerkracht lager onderwijs, de 3Master, Herentals

Een zeer inspirerende en praktische vorming, die je als leerkracht een boost geeft om bewust op wiskunde in te zetten via de ijsbergdidactiek. Je leert je klaspraktijk door een wiskundebril te bekijken en met concrete materialen uit de klas aan de slag te gaan.

Karen Knaepen
Kleuteronderwijzeres, Freinetschool Op Stelten, Dilsen-Stokkem