De taal van moeilijk gedrag

De taal van moeilijk gedrag

Inhoud

Hoe ga je om met moeilijk gedrag op school of in de klas? Wat is de functie van moeilijk gedrag en welke antwoorden kunnen we bieden op de noden die erachter schuilgaan? Hoe zorg je ervoor dat je als leerkracht en als team focus kan houden op de kernopdracht: samen leren én samen leven? In dit traject ga je gedurende vier dagen met je kernteam aan de slag rond allerlei (complexe) vormen van moeilijk gedrag en zet je stappen richting een duurzaam veranderproces.

Je leert de taal van moeilijk gedrag en zet in op een preventieve, ondersteunende benadering. Je kiest voor pedagogische basistechnieken die zorg dragen voor zowel leerlingen als leerkrachten. Vanuit een overkoepelende theoretische kapstok leg je de focus op concrete, haalbare toepassingen voor de dagelijkse school- en klaswerking. Het doel: duurzame verandering in gang zetten. En dit door op een warme, constructieve manier om te gaan met leerlingen die op een vreemde, moeilijke, vaak zelfs minder sympathieke manier communiceren zodat we iets voor hen kunnen betekenen.

Welke thema’s mag je in dit traject verwachten?

  • Dag 1: De taal van moeilijk gedrag verwerven & Constructief begrenzen
  • Dag 2: Preventief moeilijk gedrag tegengaan & Contact-Communicatie eigen maken
  • Dag 3: Curatief handelen volgens Verfijnde Pedagogiek & Intervisie vanuit eigen casuïstiek
  • Dag 4: Invulling op basis van overgebleven noden die worden aangegeven vanuit de groep

Aan het eind van dit traject ben je als kernteam klaargestoomd als motor van dit veranderproces in jouw school.

Doelgroep

Dit traject is voor kernteams en directies die een constructief antwoord willen bieden op moeilijk gedrag op school.

Praktisch

HUB Berlaar
Op school
HUB Turnhout
14 nov 2022 - 07 mrt 2023
Sessie 1: 14/11/2022 9u-15u30 - KTA Da Vinci Edegem
Sessie 2: 08/12/2022 9u-15u30 - Het Molentje Lier
Sessie 3: 20/01/2023 9u-15u30 - Hub Berlaar
Sessie 4: 07/03/2023 9u-15u30 - Hub Turnhout
€1280 - 50% korting voor scholengroep Fluxus
Lesgever

Katelijne Van Lommel

Katelijne Van Lommel begeleidt vormingen en trajecten rond communicatie en verfijnde pedagogiek.

Katelijne Van Lommel

Katelijne is als kinder- en jeugdpsychologe gespecialiseerd in moeilijk gedrag en (meervoudige) kinderpsychiatrische problematieken. Naast haar eigen praktijk, is ze ook actief in het onderwijs, zowel in het buitengewoon, het gewoon als het hoger onderwijs.

Bij Fluxusacademie geeft Katelijne vormingen en begeleidt ze pedagogische trajecten in verfijnde pedagogiek en contact-communicatie met kinderen, jongeren en hun ouders.

  • Opleiding: kinder- en jeugdpsychologe
  • Werkgebied: moeilijk gedrag en (meervoudige) kinderpsychiatrische problematieken
  • Focus: verfijnde pedagogiek en contact-communicatie
info@katelijnevanlommel.be
Mail me

Deze navorming was enorm waardevol. Heel leerrijk met tips en kansen om zelf casussen in te brengen. De lesgeefster, Katelijne, heeft dit op een zachte, doch daadkrachtige manier gebracht.
Het warmhartig sturen kwam duidelijk aan bod.

Linda Van Opstal
SES-juf Herentals